FUNDACJA REKONKWISTA
Biskupin 49A
88 – 410 Gąsawa
KRS 0000 357873
REGON 340775858
NIP 562 1786324

Możesz nas wesprzeć
Nasze konto bankowe:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział w Żninie
80 2330 0045 1110 0000 0190 6170

Strona Główna

FUNDACJA REKONKWISTA (z hiszp. reconquista – „zdobywanie na nowo”).
Jesteśmy powstałą w 2010 roku organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel działanie na rzecz aktywnej ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i kulturowo-przyrodniczego minionych wieków. Nasza inicjatywa zrodziła się wśród osób, które od kilku lat zajmują się odtwórstwem historycznym; w większości, poprzez wykształcenie i wykonywaną pracę, jesteśmy także powiązani z archeologią. Dlatego też chcemy, aby działalność naszej Fundacji była przede wszystkim „zdobywaniem na nowo” dla społeczeństwa początku XXI wieku duchowego i materialnego dziedzictwa naszych przodków sprzed setek i tysięcy lat…

 

FUNDATORZY I ZARZĄD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin